ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ชื่อที่ดูเหมือนเป็นทางการ :::: นายนพรัตน์ ชำนาญสิงห์ชื่อที่เรียกกันทั่วๆๆไป :::
ปอลืมตาออกมามองโลก ::: 7กุมภาพันธ์ 2530
ที่เขาเรียกว่าบ้าน ::: 167 ม.3 ต.ละหาร อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 30270
ทางด้านการศึกษา ::: ประถมศึกษา 1-6 <<โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม>>
ทางด้านการศึกษา ::: มัธยมศึกษา 1-6 <<โรงเรียนเมืองยางศึกษา>>
ปัจจุบัน กำลังศึกษาอยู่ที่ ::: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

สไลด์


แสดงความคิดเห็น ติชมได้ที่นี้